ارسال کابین دوش به تمامی نقاط ایران صورت می‌گیرد.

کارگاه

مسئول: آقای توکلی

نشانی: تهران ـ بزرگراه شهید همت شرق (شهید زین الدین) ـ بعد از بزرگراه امام علی (ع) ـ خروجی شمیران نو ـ خیابان نونوار غربی ـ پلاک 83

تلفن تماس: 

02177443675 

 09113578010 

 09122371705 

 09123578010

نمایشگاه و دفتر فروش ـ نمایندگی شرق تهران

مسئول: آقای توکلی

نشانی: تهران ـ بزرگراه شهید همت شرق (شهید زین الدین) ـ بعد از بزرگراه امام علی (ع) ـ خروجی شمیران نو ـ خیابان نونوار غربی ـ پلاک 89

تلفن تماس: 

02177442489 

 09113578010 

 09122371705 

 09123578010

نمایشگاه و دفتر فروش ـ نمایندگی غرب تهران

مسئول: آقای سعادت

نشانی: تهران ـ ستارخان ـ خیابان رئیس زاده (با هماهنگی)

تلفن تماس: 

02166522589 

 09121398937

نمایندگی شهر اصفهان

مسئول: آقای خدایی

تلفن تماس:

 09131885230

نمایندگی شهرهای کرج و گوهردشت

مسئول: آقای آقا زاده

نمایندگی شهر کرج

مسئول: آقای صمدی

نشانی: کرج ـ میدان آزادگان

نمایندگی شهرهای بابل، آمل و نور

مسئول: آقای جویباری

تلفن تماس:

 09111153844

نمایندگی 1 شهر گرگان

مسئول: آقای بیانی

نمایندگی 2 شهر گرگان

مسئول: آقای قربانی

نمایندگی شهرهای چالوس و رامسر

مسئول: آقای بحرینی

نمایندگی 1 شهر رشت

مسئول: آقای قریشی

نمایندگی 2 شهر رشت

مسئول: آقای پرهیزی

نمایندگی شهر شیراز

مسئول: خانم مرادی

تلفن تماس:

 09175818019 

09353401706 

 07138388024

نمایندگی شهر تبریز

مسئول: آقای نوبری

نمایندگی شهر قم

مسئول: آقای کریمی

نمایندگی شهر میانه

نمایندگی شهر شاهرود

نمایندگی شهر بوشهر

نمایندگی شهر سبزوار (نصاب)

نمایندگی شهر کاشان (نصاب)

مسئول: آقای دست آموز

نمایندگی شهرهای آبادان و خرمشهر

مسئول: آقای عزیزاوی

برای سفارش کابین دوش در سایر نقاط ایران، با شماره‌های

 09122371705 

 09113578010 

 02177443675 

تماس بگیرید.